Indkaldelse til generalforsamling 2017

Som afholdes onsdag den 24. maj 2017 kl. 18:00 i Ramsø Hallens cafeteria

Dagorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent, stemmetællere samt referent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (fremlæggelse af budget)

4. Forslag fra bestyrelsen

5. Forslag fra medlemmerne – skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (gerne på mail bestyrelsen@gadstrupparken.dk)

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Endelig indkaldelse indeholdende forslag fra bestyrelsen og medlemmer omdeles senest 7 dage før generalforsamlingen.

Glæder os til at se Jer til generalforsamlingen.